Brombærhaven

Vi er en privatbørnehave beliggende i Tingstrup, som gik fra at være kommunal til privat i 2015. Vi har en rummelig børnehave, hvor vi er mellem 60 og 65 børn. Vi er her for lokalsamfundet, og vores børnetal er derfor varierende i forhold til behovet for pladser generelt i området.

I Brombærhaven arbejder vi med motorik, bevægelsesglæde, sang, drama og fortællinger. Vi er kreative og vi er udfoldelsesrige. Personalet har forskellige kompetencer som afspejler vores pædagogik og hverdag. Vi følger børnenes spor, vi går foran, ved siden af og bagved barnet alt afhængig af, hvad barnet eller gruppen kalder på, for at nå deres nærmeste udviklingszone. 

Vi er bevidste om, at der altid foregår læring, uanset om barnet deltager i en rutinesituation, i omsorgssituationer i den frie leg eller i de strukturrede læringsmiljøer.  

Vi arbejder ud fra en pædagogik, hvor nærværende, anderkendende og omsorgsfulde voksne, som ser hvert enkelte barn og justere sig i forhold til det, er fundamentet. Vi arbejder med forældreinddragelse og samarbejde som en almen del af vores hverdag.

Værdier i brombærhaven

Vores vigtigste vision er, at Brombærhaven skal være et godt, åbent og indbydende sted at være, så alle både børn og voksne, trives og føler sig velkomne.

Vi ser det enkelte barn og dets forskellighed, som værende værdifuld for fællesskabet, og vi tror på at det er i relation og samspil med andre at vi lærer og udvikler os. Vi vægter relationer og leg med børnene, hvor vores opgave varierer i at gå foran, ved siden af og bagved barnet, for at understøtte deres mulighed for udvikling.

Vores vision er

  • At være en attraktiv institution, som skaber de optimale rammer for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem omsorg, nærvær og anerkendelse.
  • At skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle børn opnår erkendelse af at de er noget værd.
  • At blive bevidste om, at ingen kan alt, men alle kan noget, og sammen kan vi det meste.
  • At alle børn bliver mødt af nysgerrige, lydhøre voksne, som danner rammerne for børnenes mulighed for at deltage i fællesskaber.
  • At værne om lokalsamfundet og dyrke vores nærmiljø i hverdagen, så alle får en oplevelse af at høre til og have kendskab til vores område.
  • At have et godt arbejdsmiljø, hvor rummelighed, faglighed, og dialog er nøgleord. En god arbejdsplads, hvor vi samarbejder og ser det enkelte barns behov for nærmeste udvikling.

Oplysninger

Børnehaven Brombærhaven
Brombærvænget 14
7700 Thisted

leder@privatbrombaerhaven.dk
+45 97 92 35 34

Åbningstider

Mandag - torsdag: 6.30-16.45
Fredag: 6.30-16.00

Brombærhaven | 2022 © Vizuall.dk